โรงรถ

โรงรถ is a university in จังหวัดจันทบุรี.

โรงรถ

building
University