ตึก 37 วิทยาการจัดการ

ตึก 37 วิทยาการจัดการ is a university in จังหวัดจันทบุรี.