ตึก 38 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตึก 38 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม is a university in จังหวัดจันทบุรี.

ตึก 38 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

building
University