อาคาร พยาบาล

อาคาร พยาบาล is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคาร พยาบาล

building
University