หอพักหญิง

หอพักหญิง is a building in จังหวัดจันทบุรี.