สนามกีฬาศักดิเดช

สนามกีฬาศักดิเดช in จังหวัดจันทบุรี. In the area there is a school.

สนามกีฬาศักดิเดช

leisure
stadium
School
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี