ตึกครุศาสตร์

ตึกครุศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.