ตึกครุศาสตร์

ตึกครุศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.

ตึกครุศาสตร์

building
University