ตึก 21

ตึก 21 is a university in จังหวัดจันทบุรี.