ตึก วิทยาศาสตร์

ตึก วิทยาศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.