อาคาร วิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)

อาคาร วิทยาศาสตร์ (หลังใหม่) is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคาร วิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)

building
University