เรือนพยาบาล

เรือนพยาบาล is a university in จังหวัดจันทบุรี.

เรือนพยาบาล

building
University