อาคาร อุตสาหกรรม (หลังเก่า)

อาคาร อุตสาหกรรม (หลังเก่า) is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคาร อุตสาหกรรม (หลังเก่า)

building
University